ทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง
18 ธันวาคม 2554

                   

กำหนดการทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.