ภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน
10 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำคณะสื่อมวลชนภูมิภาคภาคกลางกว่า 60 คนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ณ โรงเรียนคีรีเจริญผล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ศึกษาการจัดการความร็วถนนหน้าโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ครู ประชาชนในพื้นที่และการแก้ไขจุดเสี่ยงในหมู่บ้านด้วยการทำลูกระนาดชะลอความเร็ว โดยมี นายสุนทร ศรีราคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเจริญผล และคณะผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมการจัดการความเร็วหน้าโรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2

นายสุนทร ศรีราคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเจริญผล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า บริเวณหน้าโรงเรียนมีลักษณะเป็นทางโค้ง เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุและยังอยู่ใกล้กับตลาดนัด ทำให้มีปริมาณรถจำนวนมากที่วิ่งผ่านเส้นทางหน้าโรงเรียน ประกอบกับมีรถบรรทุกที่ใช้ความเร็วมากในแต่ละวัน ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง จึงได้ประสานไปทาง อบต.ให้มาช่วยดูแลแก้ไข ซึ่งขณะนั้น อบต.ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก็ไม่เป็นผล จะเปลี่ยนมาทำลูกระนาดก็ติดที่เป็นทางโค้งมีความเสี่ยงอันตรายมาก และหากจะจัดจราจรด้านหน้าโรงเรียนเด็กและครูก็อันตรายยิ่งกว่า จนกระทั่งปี 2556 ทางโรงเรียนกับ อบต.พลับพลาไชย ได้ประสานไปยังทางหลวงชนบท ขอติดตั้งระบบเพื่อลดความเร็วตามแบบวิศวกรรมจราจร ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมความเร็วหน้าโรงเรียนให้ในปี 2557 นับเป็นแห่งแรกในตำบลพลับพลาไชย ซึ่งมีการติดตั้งป้ายลดความเร็ว ป้ายเตือนไฟกระพริบความเร็ว 30 ป้ายกระพริบบอกเขตโรงเรียน ป้ายเตือนแถบลดความเร็ว แถบลดความเร็วบนถนนทาสีแดง ระยะห่างประมาณ 20 เมตร 50เมตร และ 100 เมตร ข้างละสามจุด หลังจากติดตั้งระบบแล้ว ส่งผลให้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนมีความปลอดภัย เด็กนักเรียน ครู ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและพบว่ารถขับที่ผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนใช้ความเร็วที่ลดลง มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เนื่องจากเห็นป้ายสัญลักษณ์ต่างที่ติดตั้งไว้ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง เหลือปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.