ป.ป.ช.ร่วมกับ กสทช.
10 ตุลาคม 2559
จัดประชุมเสวนาเครือช่ายการสื่อสารต้านทุจริต ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.