รายการผู้ว่าพบประชาชน
26 กรกฎาคม 2553
รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาต่างๆของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้ผู้ว่าฯจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีต่อไป

[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.