รายการนายอำเภอปากเกร็ดพบประชาชน
5 สิงหาคม 2553
รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกับนายอำเภอโดยตรง และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาต่างๆของประชาชนในอำเภอปากเกร็ด ทั้งนี้นายอำเภอฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในอำเภอปากเกร็ด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนชาวปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีต่อไป

[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.