รายการพัฒนากร ON AIR
18 ตุลาคม 2555
นางสอางค์ศรี ผดุงธนาพล เลขานุการ กทบ.ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมจัดรายการวิทยุ "พัฒนากร ON AIR"

[กลับ]   
Copyright © 2006-2007. All rights reserved.